Woodland Elf

by | Jun 20, 2016

Jeg forsøger at forbedre mine færdigheder, ikke kun det fotografiske, men også editering. En af de ting, jeg tilbyder, er fritlægning. For eksempel produkt billeder således at klienter kan placere et fotografi af deres produkt på en hvilken som helst baggrund. Eller der er måske en klient, der ønsker at blive placeret i en scene fra det 18. århundrede!
I continue to try to improve my skills not just in photography, but in editing as well. One of the things that I offer is masking images. For example product shots, so clients can place product images on any background. Or, maybe someone wants to be placed in a scene from the 1800’s!
Jeg så denne stub omgivet af bregner. Det så helt eventyrligt ud. Jeg så for mig en fe eller elver på den der stub. Jeg vidste, at jeg ville sammensætte noget andet til dette foto, så det passede til den ide, jeg havde i hovedet.
I saw this stump in the woods surrounded by ferns. It totally had a fairy tail feel to it. I could imagine a nymph or elf on that stump. I knew that I would want to add something to composite something into the shot to fit the image in my head. That means being able to mask one image so it fits seamlessly into another.
Da jeg ikke har en fe ved hånden eller en model med et fe kostume, søgte jeg online på Deviant Art. På DA fandt jeg mange fe billeder, men det jeg fandt af Marcus Ranum (filenavn “fairy s – 10”) så ud til at passe meget godt til stemningen i mit billede.
As I didn’t have a fairy available, or a model with a fairy costume, I turned to Deviant Art. On DA, I found several fairy-type images, but the one by Marcus Ranum (file name “fairy s – 10”) looked like it fit the mood of my shot.
Jeg fritlagde billedet af feen, så det var nemmere at sætte ind i mit billede i Photoshop. Feen skulle se naturlig ud på baggrunden. F. eks. blomster og blade som burde være foran hendes fødder, skulle være synlige. Mere fritlægning! Men, næsten vigtigere, pigen skulle vendes om, så det så ud, som lyset falder på hende fra den rigtige retning.
I masked out the image of the fairy, so it was easier to composite into my shot in Photoshop. Once on my image, it had to look natural. For example, flowers and leaves that should be in front of her foot, needed to be visible. More masking! But most importantly, I needed to flip her, so the light would appear to come from the right, as in the background layer.
Farvetonen af feen skulle matche resten af billedet, jeg brugte derfor “Color Gradient” til at give hele billedet de samme toner.

The color tone of the fairy needed to ‘match’ the image, so I used a color gradient to give the overall image the same tones.

Så åbnede jeg billedet i Topaz Texture Effects for at tilføje “light leaks”, tekstur, slørring, vignet, osv. Du kan se det endlige billede øverst i dette indlæg.

Then I pulled the image into Topaz Texture Effects to ad som light leaks, texture, blur, vignette, etc. And you see the final image at the top of this post.